Zpět na výber

Vyberte si z nasledujúcich možností:

Ceny školení

Přihláškou si závazně objednáváte školení „Ovládání programu AudaPad“.

Pro vyplnění formuláře přihláška na školení si prosím zvolte příslušný termín školení v sekci „Termíny školení“

Místo školení: Audatex Systems s.r.o. Želetavská 1449/9,
140 00 Praha 4
Cena školení: Cena za školení činí 3 390 Kč na osobu bez DPH
Poplatky školení: Poplatky za školení hradí účastníci až na základě vystavené faktury a to na účet společnosti Audatex Systems s.r.o. č. účtu 701931000/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic, jako variabilní symbol prosím, vždy použijte číslo vystavené faktury za školení.
Školitel programu: Ing. Ján Matuška.

Audatex Video

Prezentace AudaPad

Metodika lakovaní AZT v kalkulačních systémech Audatex

Úvod

Metodika pro výpočet nákladů na lakování používaná v systému AudaPad pod názvem PK45 došla ke konci své technologické životnosti.

Vzhledem k tomu, že existuje sofistikované a již ve většině evropských zemí úspěšně zavedené řešení generující reálné a objektivní výsledky – metodika AZT, jež splňuje nároky dnešní doby z pohledu podpory nejnovějších materiálů a technologií používaných v opravárenství, rozhodl se Audatex využít globální spolupráci s nezávislou expertní společností vytvářející tuto metodiku a plně tak nahradit původní metodiku PK45 ve všech svých produktech.

Abychom eliminovali možné dopady v co největší míře, zabýváme se tímto tématem již více než rok a půl. Téma bylo diskutované a prezentované na Technické radě Audatexu, která je složena z Vás, našich zákazníků, přičemž jsou zde zastoupeny všechny složky trhu (autorizované i neautorizované autoservisy, pojišťovny, importéři vozidel i dodavatelé lakovacího materiálu).

Metodika AZT – základní informace

nezávislá metodika, vychází z velikosti plochy dílu (reálně měřené), eliminuje rozdíly závislé od výrobce vozidla (základem výpočtu je reálně  změřená pohledová a „skrytá“ lakovaná plocha a druh materiálu lakovaného dílu)

  • Zohledňuje nejnovější používané materiály a technologie
  • Jednotná metodika pro přípravné práce, samotné lakování dílu a přídavné práce na lakování v závislosti od typu materiálu, druhu laku, metody a způsobu lakování
  • Jednotný přístup pro lakování vnitřních částí dílů pro všechny značky
  • Jednotná metodika pro částečné lakováni a bodové opravy pro všechny značky vozidel

Co Vám nová metodika AZT přinese:

  • Větší transparentnost – jednotný přístup pro všechny značky a jednotná pravidla pro stanovení počtu ČJ
  • Reálnější výstupy – důvěryhodné a v praxi ověřené výsledky výpočtu spotřeby materiálu a času lakování
  • Konzistentní výsledky – stejný výsledek výpočtu lakování stejného dílu od různých značek při shodných vstupech

Získávaní údajů do systému AZT:

Údaje jsou získávaný měřením plochy dílů u výrobců, resp. dealerů, měřením  a vážením materiálů na lakování v praxi

Zohledňovaná jsou následující kritéria:

  • Typ materiálu (ocel, alu, plast, laminát,…)
  • Typ montáže (zváraný, montovaný, lepený)
  • Zónovaní dílů

azt lakováníDetailní informace ohledem pracovních postupů naleznete v příručce klikněte prosím zde.

Příručka je k dispozici v pdf formátu i v sekci „KE STAŽENÍ“