Zpět na produkty

Vyberte si z následujícich produktů:

AudaInspect

AudaInspect

AudaInspect

Modul AudaInspect je určen pro záznam prohlídky v elektronické podobě a generování zápisu o poškození vozidla přímo z kalkulačního systému AudaPad.

Řešení

 • Zaznamenává údaje z prohlídky do elektronického formuláře, s možností pdf výstupu
 • Umožňuje záznam poškození vozidla v grafickém prostředí AudaPad
 • Výstup ve formě zápisu o poškození vozidla s možností podpisu klienta
 • Umožňuje konfigurovatelné automatické zasílání případů a notifikací
 • Možnost grafického zobrazení zón poškození ve výstupu záznamu o prohlídce

Výhody

 • Digitalizace a zefektivnění procesu prohlídky
 • Možnost automatického přenosu administrativních údajů z Back office systému pojišťovny do zápisu o poškození
 • Možnost rozhodnout na místě o totální škodě či nákladech na opravu
 • Eliminace chybovosti v procese

AudaExpress

AudaExpress

RCI

AudaExpress je modul pro jednoduchý a rychlý odhad nákladů na opravu malých škod na vozidlech určený pro call centra. Za pomoci souboru navádějících otázek provede pracovník call centra zadání rozsahu poškození pohledových dílů.

Řešení:

 • Výpočet orientační ceny opravy pro okamžitou likvidaci pojistných událostí pomocí souboru navádějících otázek po telefonu (skriptu), na základě kterých proběhne zadání poškození vozidla (pohledový díly) a následně výpočet nákladů na opravu podle pojišťovnou nastavených pravidel
 • Určeno pro operátory call center

Výhody:

 • Umožňuje rychlou likvidaci pojistných událostí na call centrech (procesní úspory, úspory na výplatách pojistných událostí rozpočtem)
 • Nevy����aduje technickou zdatnost uživatele
 • Konfigurovatelné řešení na úrovni zákazníka, umožňuje odevzdat případ do standardního procesu likvidace pojistných událostí v AudaPadWebu

Připravujeme

AudaHistory

his

Modul AudaHistory je integrován přímo do platformy AudaNet a je určen na zjišťování předcházejících částečných i totálních škod na vozidlech.

Řešení:

 • Po zadání VIN možnost dotazu na historii provedených výpočtů
 • Zobrazení základních údajů – datum, pojišťovna, číslo pojistné události, náklady na opravu

Výhody:

 • Denní aktualizace databáze výpočtů provedených na trhu (pojišťovny po vzájemném souhlasu výpočty sdílejí
 • Indikace možného pokusu o pojistný podvod
 • Odhalení předcházejících (nesouvisejících) poškození

 

AudaSMR

AudaSMR

AudaSMR

Modul na výpočet servisních prohlídkových nákladů a běžných mechanických prací

Řešení

 • Modul pracuje s informacemi výrobců vozidel v závislosti od zvoleného modelu a výbavy vozidla, poskytuje uživateli informace o množství provozních kapalin a popis pracovních úkonů
 • Při výpočtu nákladů servisních prohlídek může uživatel postupovat podle počtu najetých km a nebo dle délky provozu (dostupný i Longlife servis)
 • Rozsáhlá databáze evropských vozidel (přes 85%)

Výhody / Přínosy

 • Data a postupy výrobců v jedné databázi
 • Intuitivní systém s přehlednými výstupy
 • Přehledný „úkolovník“ u každé SMR kalkulace

AUTOonline

AUTOonline

FAQ – Nejčastější dotazy

Mezinárodní internetová aukce havarovaných a fleetových vozidel AUTOonline

Řešení:

 • Internetová platforma nabízející službu pro obchodníky s havarovanými vozidly, autoopravny, na niž pojišťovny umísťují nabídky na odkoupení poškozených vozidel, které z důvodu nehospodárnosti jejich opravy spadají do kategorie tzv. „totálních škod“.
 • Internetová platforma nabízející službu pro obchodníky s ojetými vozidly, autoopravny, na niž společnosti umísťují nabídky na odkoupení fleetových ojetých vozidel.
 • Po ukončení aukce pojišťovna vybírá vítěznou nabídku a odpovídající nabídnutou částku použije pro likvidaci pojistné události jako „cenu zbytků“. Vlastní realizace obchodu je potom věcí dohody mezi majitelem vraku vozidla a obchodníkem.

Výhody:

Pro kupující

auto v dlani

Pro prodejce

auto pred klavesnici


VOP AUTOonline od 1.5.2023Informace právní povahyVšeobecné podmínkyOchrana dat

AudaAudit

AudaAudit

Modul  AudaAudit  je určen na automatickou kontrolu dodržování nastavených pravidel v interním procesu LPU anebo v procesu LPU s externími partnery (servis, znalci…). Pravidlem pro kontrolu mohou být jakákoli data obsažená v kalkulaci nákladů na opravu (údaje o vozidle, výsledky kalkulace, náhradní díly, práce, podpůrné kódy), pracovní postupy, technologie oprav apod.

Řešení

 • Kontrola případů na základě definovaných pravidel Aktivace kontroly při komunikaci mezi partneryAudaAudit
 • Výsledek kontroly je vizuálně zobrazený (ikona, správa, report), možné řídit i workflow (vrácení odesílateli)
 • Kalkulace jsou kontrolovány automaticky na základě pravidel stanovených společností

 

Výhody:

 • Jednoduše přizpůsobitelné požadavkům zákazníka
 • Umožňuje soustředit se na výjimky a anomálie, které jsou přesměrovány na technika
 • Kontrola všech případů
 • Zaručuje, že všechna smluvní pravidla jsou splněna
 • Úspory v nákladech na proces a v pojistném plnění
 • Zlepšuje úroveň služeb
 • Dodržování obchodních dohod

AudaFlow

AudaFlow

AudaFlow

Modul AudaFlow  je určen na výměnu strukturovaných dat na platformě AudaNet a to v rovině interní resp. externí komunikace a je zpravidla propojený s modulem PartnerManagement určeným na správu informací o partnerech a vztazích mezi nimi.

Řešení:

 • Výměna strukturovaných dat na platformě mezi organizacemi a uživateli, popřípadě s externími partnery) s kontrolou procesu a nákladů na vysoké úrovni
 • Možnost definování komplexního workflow pomocí business rules
 • Zaznamenávání všech událostí

Výhody:

 • Časová úspora z��omezení vícenásobného zadávání, eliminace chyb
 • Komunikace s opravcem probíhá v elektronické podobě
 • Možnost výměny zpráv On-line monitoring případů
 • Vysoká transparentnost
 • Snížení n��ročnosti při plném dodržování SLA
 • Urychlení procesu likvidace PU a zúčtovaní
 • Generick�������������������������������� řešení pro partnery – nepojišťovny

AudaMobile

AudaMobile

AudaMobile je tabletová verze AudaPadWebu s dotykovým ovládáním grafiky, která umožňuje zpracovávat kalkulace nákladů na opravu s originálními náhradními díly přímo u poškozeného vozidla.

Řešení

 • AudaMobile je navržen pro nejnovější mobilní zařízení s operačním systémem IOS nebo Android, jedno zařízení tak obsahuje e-mail, GPS a fotoaparát a umožňuje úsporu nákladů na hardware
 • “Spárování” fotografií přímo na díly bez potřeby externího fotoaparátu zároveň odstraňuje manuální proces přenosu fotodokumentace
 • Integrita údajů – údaje z AudaMobile jsou kompatibilní s AudaPadWebem

Výhody

Samotná instalace AudaMobile je velmi jednoduchá a provede se přes ikonu „App Store“ nebo „GooglePlay“, kde po zadání slova „audamobile“, vyhledáte program a dotykem prstu ho nainstalujete na tablet. Aktualizace nové verze proběhne na Vašem tabletu automaticky bez potřeby zásahu uživatele.

Odkaz na Apple Store

Odkaz na Google Play

AudaGlass

AudaGlass

2

AudaGlass nabízí komplexní webové řešení pro škody na automobilových sklech, které umožňuje vytvářet kalkulace škod na sklech, automatizovat proces kontroly faktur a komunikovat s partnery.

Řešení

 • Identifikace skla přes Eurocode, VIN anebo vyhledávacím stromě
 • Historie předcházejících škod na sklech
 • Automatická validace výpočtů
 • Originální a aftermarketová skla v databázi

Výhody / Přínosy

glass

 • Rychlý a jednoduchý proces kalkulace
 • Flexibilní metody pro nastavení cen práce
 • Přesné výsledky a konfigurovatelné výpočtové vzorce
 • Aktuální lokální ceny dílů

AudaPad

AudaPad

audapad

AudaPad je systémem pro kalkulace nákladů na opravy havarovaných vozidel. Kalkulace se uskutečňují pro konkrétní provedení vozidla včetně mimořádné výbavy

Řešení

 • Nejlepší pokrytí daty na trhu, údaje od výrobců
 • Lokální ceny dílů včetně historických ceníků
 • Grafické zobrazení komponentů pro jednoduchou identifikaci a výběr metodiky oprav
 • Různé metodiky výpočtů nákladů na lakování (výrobce, AZT)

Výhody / Přínosy

calc

 • Efektivní a přesná kalkulace nákladů na opravu
 • Zkrácení času na studium metod oprav
 • Zvýšení produktivity práce likvid��torů i techniků
 • Přesné a konzistentní lokální ceny dílů
 • Barevné rozlišení grafiky dílů podle typu materiálů
 • Barevné rozlišení montá��ních celků a návaznosti souvisejících pracovních pozic
 • Možnost přiložení fotodokumentace do grafické části
 • Možnost zobrazení informace výrobce k určitým pracovním postupům
 • Interaktivní grafika Dynamický display – dynamické zobrazování dílů podle nadefinované výbavy vozidla (možnost zobrazování variant dílů podle konkrétního modelu vozidla)

Další info

Databáze Audatexu pro službu AudaPad je neustále aktualizovaná a doplňována o nové typy a modely vozidel. V současnosti obsahuje 1081 typů vozidel a více jak 20 000 modelů od 57 výrobců včetně 22 různých UNITYPŮ. Aktualizace dat probíhá bez potřeby zásahu uživatele a to minimálně 12 krát do roka.

AudaPad+ je rozšířenou verzí AudaPadu o 3D grafiku a o službu AudaIRE , která Vám poskytuje inteligentní odhad opravy za použití metodiky AZT. Uživatel vyzna��í rozsah poškozené plochy a nadefinuje obtížnost opravy z nabídnutých možností a systém spočítá časovou n����ročnost opravy. Součástí AudaPad+ je též zobrazení vybraných vozidel v třídimenzionální grafice (3D).

Služby související se službou AudaPad resp. AudaPad+:

 • AudaVIN – Identifikace vozidla prostřednictvím VIN
 • AudaOptima – Kalkulace nákladů na opravu havarovaných vozidel použitím alternativních náhradních dílů
 • AudaFlow – modul určený na výměnu strukturovaných dat na platformě AudaNet
 • AudaSMR – kalkulace nákladů servisních prohlídek a běžných mechanických prací

AudaVin

AudaVIN

vinB

AudaVIN je modul určený na přesnou identifikaci výbavy vozidla podle VIN a umožňuje v průběhu několika vteřin získat informace o typu a provedení vozidla, jeho výbavě, lakování a všech detailech, z období výroby, potřebných pro jeho definici a identifikaci dotazem v databázích výrobců na konkrétní vozidlo. (Nejedná se o dekódování VIN). Služba je integrována do kalkulačního programu AudaPadWeb+.

Řešení

 • Přesná identifikace vozidla včetně původní výbavy z období výroby
 • Pokrytí více než 86% českého vozového parku

Výhody / Přínosy

 • Přesnější výpočet nákladů na opravu podle obsažené výbavy
 • Omezení možnosti podvodů z uplatňování nároků na neodpovídající resp. neexistující výbavu
 • Zrychlení procesu identifikace vozidla, eliminace chybné identifikace vozidla
 • Data výbavy jsou automaticky importována přímo do kalkulačního modulu AudaPad
 • Zvýšení produktivity práce jak techniků, tak i likvidátorů
 • Redukce potřeby dodatečných kalkulací

Databáze

V současnosti jsou dostupné značky: VW, Audi, Škoda, Mercedes-Benz, BMW, Mini, Smart, Jaguar, Seat, Mitsubishi, MAN, Fiat, Alfa Romeo, Ford, Porsche, Opel, Citroën, Dacia, Land Rover, Lexus, Peugeot, Renault, Toyota, Volvo, Lancia. Bližší informace o konkrétních modelech obsažených v databázi najdete v sekci Vozidla.

AudaPadPlus

AudaPadPlus

IRE

je rozšířenou verzí AudaPadu o 3D grafiku a o službu AudaIRE , která Vám poskytuje inteligentní odhad opravy za použití metodiky AZT. Uživatel vyznačí rozsah poškozené plochy a nadefinuje obtížnost opravy z nabídnutých možností a systém spočítá časovou náročnost opravy. Součástí AudaPad+ je též zobrazení vybraných vozidel v třídimenzionální grafice (3D).

Řešení

3d

 • Nejlepší pokrytí daty na trhu, údaje od výrobců
 • Lokální ceny dílů včetně historických ceníků
 • Grafické zobrazení komponentů pro jednoduchou identifikaci a výběr metodiky oprav
 • Různé metodiky výpočtů nákladů na lakování (výrobce, AZT)

Výhody / Přínosy

 • Efektivní a přesná kalkulace nákladů na opravu
 • Zkrácení času na studium metod oprav
 • Zvýšení produktivity práce likvidátorů i techniků
 • Přesné a konzistentní lokální ceny dílů