Zpět na AutoOnline

Ochrana dat

Oznámení o důvěrnosti

Společnost AUTOonline GmbH Informationssysteme („AUTOonline“) bere zákonná opatření ohledně ochrany dat velmi vážně. Níže najdete vysvětlení ohledně typu osobních a dalších dat shromažďovaných společností AUTOonline a způsobu, jakým jsou tato data společností AUTOonline zpracovávána a používána.

Osobní data jsou jakékoliv informace, které se týkají osobních či hmotných okolností určitého či identifikovatelného jedince (předmět dat). Data, která se týkají výhradně právnických osob (spol. s r.o., A.S.) nebo partnerství (veřejn�� obchodní společnost, komanditní společnost), avšak nikoliv fyzických osob v nich působících, se za osobní nepovažují.

1. Jaký druh dat společnost AUTOonline shromažďuje?

Webovou stránku www.autoonline.de můžete kdykoliv navštívit, aniž byste nám poskytovali jakákoliv osobní data. Pro používání online platformy společnosti AUTOonline na www.autoonline.de pro (1.) obchodování s havarovanými a ojetými vozy (Havarovaná vozidla) či pro (2.) obchodování s firemními vozidly (platforma Firemní vozidla) se musíte u společnosti AUTOonline zaregistrovat. Tato registrace vyžaduje zejména podrobnosti o názvu firmy, vaše jméno a adresu a kontaktní detaily, společně s údaji o vašem bankovním účtu a případně i další informace, pokud je bude společnost AUTOonline vyžadovat.

Při vstupu na webovou stránku www.autoonline.de  (tzn. nikoliv při registraci) se některé údaje o vás shromáždí automaticky – např. vaše IP adresa, typ vašeho prohlížeče nebo datum a čas vašeho přístupu na stránku. Společnost AUTOonline tyto údaje zprácovává a používá pouze v jejich anonymním formátu, a to za účelem zkvalitnění uživatelské přita����livosti, obsahu a funkčnosti webové stránky www.autoonline.de. Nejsou vytvářeny profily o osobním využívání portálu. Data nejsou dále využívána či postupována dalším stranám. Pouze při využití funkce „Doporučit“ se uloží e-mailové adresy uživatele a adresáta e-mailu. Osobní údaje se shromažďují i z kontaktního formuláře.

2. Jak společnost AUTOonline používá a zpracovává vaše osobní údaje?

Společnost AUTOonline zpracovává a používá vaše osobní údaje zejména za účelem bezpečné, efektivní a uživatelsky př������telské účasti na platformách Havarovaná vozidla a Firemní vozidla. Kromě toho využívá společnost AUTOonline vaše osobní údaje tehdy, kdy to slouží účelu příslušné dohody o užívání, a to zejména pro účtování uživatelských poplatků a poplatků za inzerci účtované společností AUTOonline, nebo v případě, že je to nutné pro ochranu zákonných zájmů společnosti  AUTOonline a není důvod předpokládat, že va��e zákonné zájmy při použití či nepoužití těchto dat převládají.

Data shromážděná při příslušné registraci budou společností AUTOonline zpracována a použita zejména s ohledem na zpracování prodejů a dražebních nabídek a pro všeobecnou administrativu dat na platformách Havarovaná vozidla a Firemní vozidla. K tomu jste svůj souhlas poskytli při své registraci. Při registraci jsou osobní údaje každého uživatele AUTOonline archivovány a spravovány jednotivě.

Při zveřejnění dražebn�� nabídky na online platform�� Havarovaná vozidla či Firemní vozidla nemají dražitelé přístup k osobním údajům prodávajících, protože je nabídka inzerována v anonymním formátu. Po vypršení dražební lhůty může prodávající přijmout nejvyšší nabídku na jím nabízené vozidlo. Společnost AUTOonline mu zašle kontaktní údaje př%A