Zpět na AutoOnline

Informace právní povahy

Audatex AUTOonline GmbH

Zweigniederlassung
Carl-Schurz-Str. 2
41460 Neuss
Germany

Telefon +49 (21 31) 71 80-000
Telefax +49 (21 31) 71 80-001
E-Mail: info@autoonline.de

Generální ředitel:

Ferdinand Moers, Ing. Kai Müller
Rejstříkový soud: Obvodní soud Neuss HRB 8838

DIČ: DE 812191586

Odpovědnost podle paragrafu 55 (2) Mezispolkové dohody o vysílání RstV:

Odpovědná osoba podle paragrafu 55 (2) Mezispolkové dohody o vysílání RstV: Ferdinand Moers, Ing. Kai Müller, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Německo

Autorská práva:

Společnost AUTOonline GmbH Informationssysteme (dále pouze „AUTOonline“) a její partneři si vyhrazují veškerá autorská práva, práva k fotografiím a další duševní vlastnictví k obsahu svých webových stránek www.autoonline.de a www.restwertboerse.de. Jakékoliv  použití tohoto obsahu vyžaduje náš výslovný předchozí souhlas.

Poruší-li společnost AUTOonline neúmyslně autorská práva, práva k fotografiím či jiné duševní vlastnictví třetí strany, kontaktujte nás prosím. Obvinění prověříme a bude-li to situace vyžadovat, příslušný obsah odstraníme.

Vyloučení odpovědnosti:

(1.) Vlastní informace společnosti AUTOonline:

Společnost AUTOonline usiluje o to, aby byly její vlastní informace poskytované na webových stránkách www.autoonline.de a www.restwertboerse.de v rámci možností správné a úplné. Informace poskytované na webových stránkách společnosti AUTOonline jsou pravidelně aktualizovány. Společnost AUTOonline však neposkytuje záruku toho, že jsou informace na jejích webových stránkách aktuální, správné a úplné, ani neručí za jejich kvalitu. Je tedy zodpovědností každého uživatele těchto webových stránek, aby se ujistil o tom, že poskytnuté informace jsou aktuální, správné a úplné a že vyhovují jeho individuálním požadavkům, dříve než je využije pro vlastní potřebu či jiné účely. Společnost AUTOonline si vyhrazuje právo provádět v informacích změny či úpravy bez předchozího upozornění.

(2.) Údaje uživatelů:

Společnost AUTOonline dále nepřebírá žádnou odpovědnost či záruku za aktuálnost, správnost, úplnost či kvalitu údajů, které uživatelé online platforem provozovaných pod webovými stránkami www.autoonline.de a www.restwertboerse.de poskytují za účelem prodeje (1.) vozidel poškozených nehodou a vozidel použitých („havarovaná vozidla“) či (2.) vozidel z vozového parku („platforma pro vozový park“), ani tyto údaje nepřijímá za své vlastní. Toto je odpovědností každého uživatele. Společnost AUTOonline není povinna ověřovat data uživatelů a jejich aktuálnost, správnost, úplnost či kvalitu. Pokud se však dozvíme o možném porušení zákona, ihned příslušný obsah odstraníme.

(3.) Odkazy:

Webové stránky www.autoonline.de a www.restwertboerse.de, jakož i přidružené subdomény obsahují odkazy na webové stránky třetích stran. Výslovně prohlašujeme, že společnost AUTOonline nemá vliv ani odpovědnost za vzhled a obsah žádné z  webových stránek, na které je odkazováno. Společnost AUTOonline tudíž nepřejímá žádnou odpovědnost ani záruku za aktuálnost, správnost, úplnost či kvalitu obsahu poskytovaného prostřednictvím těchto odkazů, ani tyto webové stránky či jejich obsah nepřijímá za vlastní. Pokud bychom se dozvěděli o porušení práva na webové stránce odkazované prostřednictvím webové stránky společnosti AUTOonline, tento odkaz ihned odstraníme.