AudaPadPlus

AudaPadPlus

IRE

je rozšířenou verzí AudaPadu o 3D grafiku a o službu AudaIRE , která Vám poskytuje inteligentní odhad opravy za použití metodiky AZT. Uživatel vyznačí rozsah poškozené plochy a nadefinuje obtížnost opravy z nabídnutých možností a systém spočítá časovou náročnost opravy. Součástí AudaPad+ je též zobrazení vybraných vozidel v třídimenzionální grafice (3D).

Řešení

3d

  • Nejlepší pokrytí daty na trhu, údaje od výrobců
  • Lokální ceny dílů včetně historických ceníků
  • Grafické zobrazení komponentů pro jednoduchou identifikaci a výběr metodiky oprav
  • Různé metodiky výpočtů nákladů na lakování (výrobce, AZT)

Výhody / Přínosy

  • Efektivní a přesná kalkulace nákladů na opravu
  • Zkrácení času na studium metod oprav
  • Zvýšení produktivity práce likvidátorů i techniků
  • Přesné a konzistentní lokální ceny dílů