AudaPad

AudaPad

audapad

AudaPad je systémem pro kalkulace nákladů na opravy havarovaných vozidel. Kalkulace se uskutečňují pro konkrétní provedení vozidla včetně mimořádné výbavy

Řešení

 • Nejlepší pokrytí daty na trhu, údaje od výrobců
 • Lokální ceny dílů včetně historických ceníků
 • Grafické zobrazení komponentů pro jednoduchou identifikaci a výběr metodiky oprav
 • Různé metodiky výpočtů nákladů na lakování (výrobce, AZT)

Výhody / Přínosy

calc

 • Efektivní a přesná kalkulace nákladů na opravu
 • Zkrácení času na studium metod oprav
 • Zvýšení produktivity práce likvid��torů i techniků
 • Přesné a konzistentní lokální ceny dílů
 • Barevné rozlišení grafiky dílů podle typu materiálů
 • Barevné rozlišení montá��ních celků a návaznosti souvisejících pracovních pozic
 • Možnost přiložení fotodokumentace do grafické části
 • Možnost zobrazení informace výrobce k určitým pracovním postupům
 • Interaktivní grafika Dynamický display – dynamické zobrazování dílů podle nadefinované výbavy vozidla (možnost zobrazování variant dílů podle konkrétního modelu vozidla)

Další info

Databáze Audatexu pro službu AudaPad je neustále aktualizovaná a doplňována o nové typy a modely vozidel. V současnosti obsahuje 1081 typů vozidel a více jak 20 000 modelů od 57 výrobců včetně 22 různých UNITYPŮ. Aktualizace dat probíhá bez potřeby zásahu uživatele a to minimálně 12 krát do roka.

AudaPad+ je rozšířenou verzí AudaPadu o 3D grafiku a o službu AudaIRE , která Vám poskytuje inteligentní odhad opravy za použití metodiky AZT. Uživatel vyzna��í rozsah poškozené plochy a nadefinuje obtížnost opravy z nabídnutých možností a systém spočítá časovou n����ročnost opravy. Součástí AudaPad+ je též zobrazení vybraných vozidel v třídimenzionální grafice (3D).

Služby související se službou AudaPad resp. AudaPad+:

 • AudaVIN – Identifikace vozidla prostřednictvím VIN
 • AudaOptima – Kalkulace nákladů na opravu havarovaných vozidel použitím alternativních náhradních dílů
 • AudaFlow – modul určený na výměnu strukturovaných dat na platformě AudaNet
 • AudaSMR – kalkulace nákladů servisních prohlídek a běžných mechanických prací