AudaInspect

AudaInspect

AudaInspect

Modul AudaInspect je určen pro záznam prohlídky v elektronické podobě a generování zápisu o poškození vozidla přímo z kalkulačního systému AudaPad.

Řešení

  • Zaznamenává údaje z prohlídky do elektronického formuláře, s možností pdf výstupu
  • Umožňuje záznam poškození vozidla v grafickém prostředí AudaPad
  • Výstup ve formě zápisu o poškození vozidla s možností podpisu klienta
  • Umožňuje konfigurovatelné automatické zasílání případů a notifikací
  • Možnost grafického zobrazení zón poškození ve výstupu záznamu o prohlídce

Výhody

  • Digitalizace a zefektivnění procesu prohlídky
  • Možnost automatického přenosu administrativních údajů z Back office systému pojišťovny do zápisu o poškození
  • Možnost rozhodnout na místě o totální škodě či nákladech na opravu
  • Eliminace chybovosti v procese