AudaFlow

AudaFlow

AudaFlow

Modul AudaFlow  je určen na výměnu strukturovaných dat na platformě AudaNet a to v rovině interní resp. externí komunikace a je zpravidla propojený s modulem PartnerManagement určeným na správu informací o partnerech a vztazích mezi nimi.

Řešení:

  • Výměna strukturovaných dat na platformě mezi organizacemi a uživateli, popřípadě s externími partnery) s kontrolou procesu a nákladů na vysoké úrovni
  • Možnost definování komplexního workflow pomocí business rules
  • Zaznamenávání všech událostí

Výhody:

  • Časová úspora z��omezení vícenásobného zadávání, eliminace chyb
  • Komunikace s opravcem probíhá v elektronické podobě
  • Možnost výměny zpráv On-line monitoring případů
  • Vysoká transparentnost
  • Snížení n��ročnosti při plném dodržování SLA
  • Urychlení procesu likvidace PU a zúčtovaní
  • Generick�������������������������������� řešení pro partnery – nepojišťovny