AudaExpress

AudaExpress

RCI

AudaExpress je modul pro jednoduchý a rychlý odhad nákladů na opravu malých škod na vozidlech určený pro call centra. Za pomoci souboru navádějících otázek provede pracovník call centra zadání rozsahu poškození pohledových dílů.

Řešení:

  • Výpočet orientační ceny opravy pro okamžitou likvidaci pojistných událostí pomocí souboru navádějících otázek po telefonu (skriptu), na základě kterých proběhne zadání poškození vozidla (pohledový díly) a následně výpočet nákladů na opravu podle pojišťovnou nastavených pravidel
  • Určeno pro operátory call center

Výhody:

  • Umožňuje rychlou likvidaci pojistných událostí na call centrech (procesní úspory, úspory na výplatách pojistných událostí rozpočtem)
  • Nevy����aduje technickou zdatnost uživatele
  • Konfigurovatelné řešení na úrovni zákazníka, umožňuje odevzdat případ do standardního procesu likvidace pojistných událostí v AudaPadWebu