AudaAudit

AudaAudit

Modul  AudaAudit  je určen na automatickou kontrolu dodržování nastavených pravidel v interním procesu LPU anebo v procesu LPU s externími partnery (servis, znalci…). Pravidlem pro kontrolu mohou být jakákoli data obsažená v kalkulaci nákladů na opravu (údaje o vozidle, výsledky kalkulace, náhradní díly, práce, podpůrné kódy), pracovní postupy, technologie oprav apod.

Řešení

  • Kontrola případů na základě definovaných pravidel Aktivace kontroly při komunikaci mezi partneryAudaAudit
  • Výsledek kontroly je vizuálně zobrazený (ikona, správa, report), možné řídit i workflow (vrácení odesílateli)
  • Kalkulace jsou kontrolovány automaticky na základě pravidel stanovených společností

 

Výhody:

  • Jednoduše přizpůsobitelné požadavkům zákazníka
  • Umožňuje soustředit se na výjimky a anomálie, které jsou přesměrovány na technika
  • Kontrola všech případů
  • Zaručuje, že všechna smluvní pravidla jsou splněna
  • Úspory v nákladech na proces a v pojistném plnění
  • Zlepšuje úroveň služeb
  • Dodržování obchodních dohod