ZpětPo zadání poškození, se mi ve výpočtu objevil náhradní díl, který jsem na výměnu nezadával a není v grafické části také označen na výměnu. Zřejmě se jedná o díl zařazený do kalkulace na základě technologického postupu opravy. Jakým způsobem tento díl odstraním z výpočtu?

V Zadání poškození vyhledjte podle vodícího čísla díl, který nechcete zahrnout do výpočtu. Po kliknutí na daný díl zvolte v zobrazeném panelu nabídku Kombinace a následně kliněte na nabídku EV – použitelné díly.