ZpětMusím havarované vozidlo prodat doporučenému obchodníkovi?

Realizace prodeje je vždy na svobodném rozhodnutí majitele předmětného vozidla. Pojišťovna ve spolupráci s provozovatelem aukce majiteli zprostředkovala kontakt na zájemce o havarované vozidlo, který nabídl nejvyšší cenu odkupu v aukci. Obchodníci, kteří využívají Internetovou platformu AudaSalvage byli vybráni na základě předem daných kritérií, mezi které patří zejména jejich serióznost, spolehlivost a garance dodržování svých závazků.