ZpětMohu prodat vozidlo, které je v leasingu/úvěru?

V případě, že je vozidlo v leasingu nebo v úvěru, je nutné tuto skutečnost oznámit obchodníkovi. V tomto případě je nutné předem dořešit finanční závazky vůči leasingové společnosti nebo finanční (úvěrové) instituci. Před dořešením těchto formalit by nemělo dojít k prodeji vozidla. V případě, že je předmětné vozidlo v majetku leasingové společnosti, nebo na něm vázne zástavní právo, nájemce/majitel se jeho prodejem dopouští porušení smluvních podmínek s leasingovou/úvěrovou společností.

V případě, že je vozidlo v leasingu nebo úvěru, vždy o této skutečnosti informujte obchodníka!