ZpětKdo hradí odvoz vozidla?

Zájemci podávají nabídku na odkup vozidla se započítáním nákladů na odtah vozidla z regionu, který je uveden v aukčním protokolu. Prodávající tedy nehradí odtah vozidla, pokud se předmětné vozidlo nachází stále na stejném místě a nebylo majitelem přemístěno jinam.