ZpětKde je možné při lakování dle AZT zadat náklady na nástřik vzorku a míchání odstímu barvy?

V části Zadání poškození vyhledejte  v pravé boční liště symbol pro zdání výbavy, po kliknutí na uvedený symbol aktivujte  v pravé spodní části tlačítko AZT  a v následjící nabídce zaškrtněte provedené operace.  Potvrďte tlačítkem OK