ZpětJaké kroky mám udělat v případě zájmu o prodej havarovaného vozidla?

 • Kontaktovat obchodníka telefonicky nebo e-mailem na základě kontaktu, který je uveden ve vyřizovacím dopise od pojišťovny.
 • Pro rychlejší identifikaci vozidla obchodníkem je vhodné si připravit tyto identifikační údaje:Značka a typ vozidla, cena v aukci, identifikační číslo aukční nabídky.
 • Znovu rekapitulovat stav vozidla. Vozidlo se musí nacházet ve stavu, v jakém bylo zdokumentováno při prohlídce zástupcem pojišťovny. Na základě těchto informací bylo vozidlo vloženo do aukce. Z vozidla tedy bez předchozí dohody se zájemcem o odkup nesmějí být demontovány žádné díly ani doplňky (litá kola, autorádio, tažné zařízení, HF sada atd..). Zároveň by k vozidlu měly být dodány i veškeré poškozené díly zdokumentované zástupcem pojišťovny, které se mohou zdát bezcenné. Majitel vozidla by měl k vozidlu předat i poškozené díly, které mohly být z vozidla z důvodu ocenění výše škody demontovány. Zájemce o odkup vozidla podal svojí cenovou nabídku na vozidlo na základě údajů uvedených v aukci.
  V případě odlišného technického stavu o této skutečnosti vždy informujte obchodníka!
 • Pokud je vozidlo v leasingu nebo v úvěru, je nutné tuto skutečnost oznámit obchodníkovi. V tomto případě je nutné předem dořešit finanční závazky vůči leasingové společnosti nebo finanční (úvěrové) instituci. Před dořešením těchto formalit by nemělo dojít k prodeji vozidla. V případě, že je předmětné vozidlo v majetku leasingové společnosti, nebo na něm vázne zástavní právo, nájemce/majitel se jeho prodejem dopouští porušení smluvních podmínek s leasingovou/úvěrovou společností.
  V případě, že je vozidlo v leasingu nebo úvěru, vždy o této skutečnosti informujte obchodníka!
 • Informovat obchodníka, kde vozidlo stojí a domluvit oboustranně akceptovatelný termín odvozu u kterého by měli být oprávnění zástupci obou stran.
 • Domluvit formu a znění kupní smlouvy, případně si předem zaslat návrh kupní smlouvy a přesné a kompletní informace potřebné pro její vyplnění.
 • Domluvit způsob úhrady předmětného vozidla. Nejobvyklejším způsobem je platba v hotovosti při podpisu kupní smlouvy a při předání vozidla.
 • Realizovat prodej vozidla.
 • Provést odhlášení registrovaného vozidla na nového provozovatele nebo vlastníka vozidla. Změna je zaznamenána příslušným úřadem do registru silničních vozidel a do osvědčení o registraci silničního motorového vozidla (velkého technického průkazu).
 • Zaslat osvědčení o registraci silničního motorového vozidla (velký technický průkaz) kupujícímu-novému majiteli.