ZpětJak ukončit leasing/úvěr?

V případě, že je havarované vozidlo financováno z cizích zdrojů formou leasingu nebo úvěru, měly by být předem vypořádány veškeré závazky spojené s ukončením leasingové/úvěrové smlouvy. Pokud nedojde k vypořádání těchto závazků, dopouští se nájemce/majitel porušení smluvních podmínek vyplývajících ze smlouvy s leasingovou/úvěrovou společností. Leasingová/úvěrová smlouva může být ukončena pouze po vypořádání všech finančních závazků tj. úhradě zbývající dlužné částky dle přesných pokynů leasingové/úvěrové společnosti.

Doporučený postup vypořádání závazků s leasingovou/úvěrovou společností:

  1. Kontaktovat leasingovou/úvěrovou společnost. Pro tento krok si připravit číslo smlouvy nebo jiný identifikátor
  2. Zjistit podmínky a kroky, které je nutné učinit pro ukončení leasingové/úvěrové smlouvy
  3. Zjistit výši dlužné částky (doplatku) a způsob úhrady (číslo účtu, variabilní symbol platby, atd..). Dlužnou částku je nutné uhradit leasingové/úvěrové společnosti.
  4. Zjistit v jakém časovém horizontu bude celý proces vyřízen a kdy leasingová společnost zašle Osvědčení o registraci silničního motorového vozidla (velký technický průkaz), nebo dojde k převodu vozidla na klienta (leasingového nájemce). O termínu vyřízení ukončení leasingu/úvěru je nutné informovat obchodníka!
  5. Ze předpokladu, že chcete vozidlo prodat obchodníkovi z aukce, tak jej o této skutečnosti, kdy bude možné realizovat prodej informovat.