ZpětCo je to totální škoda?

Při likvidaci pojistné události je zjišťováno, zda je z ekonomického hlediska účelné vozidlo opravovat. Pojišťovna rozhoduje, zda bude daná škodní událost likvidována formou parciální (částečné) nebo totální škody. Při procesu stanovení účelnosti opravy se porovnává obvyklá cenu vozidla před poškozením s předpokládanými náklady na opravu. Pokud je oprava neekonomická, škodní událost je likvidována formou totální škody, stejně jako v případě, kdy je vozidlo technicky neopravitelné (odcizení nebo shoření).

Výše náhrady škody klienta je stanovena rozdílem obvyklé ceny vozidla před nehodou a hodnoty využitelných zbytků (tj. vraku vozu) popř. se započítáním spoluúčasti pojištěného.