Zpět na produkty

Vyberte si z následujícich produktů:

AudaFlow

AudaFlow

AudaFlow

Modul AudaFlow  je určen na výměnu strukturovaných dat na platformě AudaNet a to v rovině interní resp. externí komunikace a je zpravidla propojený s modulem PartnerManagement určeným na správu informací o partnerech a vztazích mezi nimi.

Řešení:

 • Výměna strukturovaných dat na platformě mezi organizacemi a uživateli, popřípadě s externími partnery) s kontrolou procesu a nákladů na vysoké úrovni
 • Možnost definování komplexního workflow pomocí business rules
 • Zaznamenávání všech událostí

Výhody:

 • Časová úspora z��omezení vícenásobného zadávání, eliminace chyb
 • Komunikace s opravcem probíhá v elektronické podobě
 • Možnost výměny zpráv On-line monitoring případů
 • Vysoká transparentnost
 • Snížení n��ročnosti při plném dodržování SLA
 • Urychlení procesu likvidace PU a zúčtovaní
 • Generick�������������������������������� řešení pro partnery – nepojišťovny

AudaMobile

AudaMobile

AudaMobile je tabletová verze AudaPadWebu s dotykovým ovládáním grafiky, která umožňuje zpracovávat kalkulace nákladů na opravu s originálními náhradními díly přímo u poškozeného vozidla.

Řešení

 • AudaMobile je navržen pro nejnovější mobilní zařízení s operačním systémem IOS nebo Android, jedno zařízení tak obsahuje e-mail, GPS a fotoaparát a umožňuje úsporu nákladů na hardware
 • “Spárování” fotografií přímo na díly bez potřeby externího fotoaparátu zároveň odstraňuje manuální proces přenosu fotodokumentace
 • Integrita údajů – údaje z AudaMobile jsou kompatibilní s AudaPadWebem

Výhody

Samotná instalace AudaMobile je velmi jednoduchá a provede se přes ikonu „App Store“ nebo „GooglePlay“, kde po zadání slova „audamobile“, vyhledáte program a dotykem prstu ho nainstalujete na tablet. Aktualizace nové verze proběhne na Vašem tabletu automaticky bez potřeby zásahu uživatele.

Odkaz na Apple Store

Odkaz na Google Play

AudaPadPlus

AudaPadPlus

IRE

je rozšířenou verzí AudaPadu o 3D grafiku a o službu AudaIRE , která Vám poskytuje inteligentní odhad opravy za použití metodiky AZT. Uživatel vyznačí rozsah poškozené plochy a nadefinuje obtížnost opravy z nabídnutých možností a systém spočítá časovou náročnost opravy. Součástí AudaPad+ je též zobrazení vybraných vozidel v třídimenzionální grafice (3D).

Řešení

3d

 • Nejlepší pokrytí daty na trhu, údaje od výrobců
 • Lokální ceny dílů včetně historických ceníků
 • Grafické zobrazení komponentů pro jednoduchou identifikaci a výběr metodiky oprav
 • Různé metodiky výpočtů nákladů na lakování (výrobce, AZT)

Výhody / Přínosy

 • Efektivní a přesná kalkulace nákladů na opravu
 • Zkrácení času na studium metod oprav
 • Zvýšení produktivity práce likvidátorů i techniků
 • Přesné a konzistentní lokální ceny dílů

AudaGlass

AudaGlass

2

AudaGlass nabízí komplexní webové řešení pro škody na automobilových sklech, které umožňuje vytvářet kalkulace škod na sklech, automatizovat proces kontroly faktur a komunikovat s partnery.

Řešení

 • Identifikace skla přes Eurocode, VIN anebo vyhledávacím stromě
 • Historie předcházejících škod na sklech
 • Automatická validace výpočtů
 • Originální a aftermarketová skla v databázi

Výhody / Přínosy

glass

 • Rychlý a jednoduchý proces kalkulace
 • Flexibilní metody pro nastavení cen práce
 • Přesné výsledky a konfigurovatelné výpočtové vzorce
 • Aktuální lokální ceny dílů

AudaPad

AudaPad

audapad

AudaPad je systémem pro kalkulace nákladů na opravy havarovaných vozidel. Kalkulace se uskutečňují pro konkrétní provedení vozidla včetně mimořádné výbavy

Řešení

 • Nejlepší pokrytí daty na trhu, údaje od výrobců
 • Lokální ceny dílů včetně historických ceníků
 • Grafické zobrazení komponentů pro jednoduchou identifikaci a výběr metodiky oprav
 • Různé metodiky výpočtů nákladů na lakování (výrobce, AZT)

Výhody / Přínosy

calc

 • Efektivní a přesná kalkulace nákladů na opravu
 • Zkrácení času na studium metod oprav
 • Zvýšení produktivity práce likvid��torů i techniků
 • Přesné a konzistentní lokální ceny dílů
 • Barevné rozlišení grafiky dílů podle typu materiálů
 • Barevné rozlišení montá��ních celků a návaznosti souvisejících pracovních pozic
 • Možnost přiložení fotodokumentace do grafické části
 • Možnost zobrazení informace výrobce k určitým pracovním postupům
 • Interaktivní grafika Dynamický display – dynamické zobrazování dílů podle nadefinované výbavy vozidla (možnost zobrazování variant dílů podle konkrétního modelu vozidla)

Další info

Databáze Audatexu pro službu AudaPad je neustále aktualizovaná a doplňována o nové typy a modely vozidel. V současnosti obsahuje 1081 typů vozidel a více jak 20 000 modelů od 57 výrobců včetně 22 různých UNITYPŮ. Aktualizace dat probíhá bez potřeby zásahu uživatele a to minimálně 12 krát do roka.

AudaPad+ je rozšířenou verzí AudaPadu o 3D grafiku a o službu AudaIRE , která Vám poskytuje inteligentní odhad opravy za použití metodiky AZT. Uživatel vyzna��í rozsah poškozené plochy a nadefinuje obtížnost opravy z nabídnutých možností a systém spočítá časovou n����ročnost opravy. Součástí AudaPad+ je též zobrazení vybraných vozidel v třídimenzionální grafice (3D).

Služby související se službou AudaPad resp. AudaPad+:

 • AudaVIN – Identifikace vozidla prostřednictvím VIN
 • AudaOptima – Kalkulace nákladů na opravu havarovaných vozidel použitím alternativních náhradních dílů
 • AudaFlow – modul určený na výměnu strukturovaných dat na platformě AudaNet
 • AudaSMR – kalkulace nákladů servisních prohlídek a běžných mechanických prací

AudaVin

AudaVIN

vinB

AudaVIN je modul určený na přesnou identifikaci výbavy vozidla podle VIN a umožňuje v průběhu několika vteřin získat informace o typu a provedení vozidla, jeho výbavě, lakování a všech detailech, z období výroby, potřebných pro jeho definici a identifikaci dotazem v databázích výrobců na konkrétní vozidlo. (Nejedná se o dekódování VIN). Služba je integrována do kalkulačního programu AudaPadWeb+.

Řešení

 • Přesná identifikace vozidla včetně původní výbavy z období výroby
 • Pokrytí více než 86% českého vozového parku

Výhody / Přínosy

 • Přesnější výpočet nákladů na opravu podle obsažené výbavy
 • Omezení možnosti podvodů z uplatňování nároků na neodpovídající resp. neexistující výbavu
 • Zrychlení procesu identifikace vozidla, eliminace chybné identifikace vozidla
 • Data výbavy jsou automaticky importována přímo do kalkulačního modulu AudaPad
 • Zvýšení produktivity práce jak techniků, tak i likvidátorů
 • Redukce potřeby dodatečných kalkulací

Databáze

V současnosti jsou dostupné značky: VW, Audi, Škoda, Mercedes-Benz, BMW, Mini, Smart, Jaguar, Seat, Mitsubishi, MAN, Fiat, Alfa Romeo, Ford, Porsche, Opel, Citroën, Dacia, Land Rover, Lexus, Peugeot, Renault, Toyota, Volvo, Lancia. Bližší informace o konkrétních modelech obsažených v databázi najdete v sekci Vozidla.

AudaInspect

AudaInspect

AudaInspect

Modul AudaInspect je určen pro záznam prohlídky v elektronické podobě a generování zápisu o poškození vozidla přímo z kalkulačního systému AudaPad.

Řešení

 • Zaznamenává údaje z prohlídky do elektronického formuláře, s možností pdf výstupu
 • Umožňuje záznam poškození vozidla v grafickém prostředí AudaPad
 • Výstup ve formě zápisu o poškození vozidla s možností podpisu klienta
 • Umožňuje konfigurovatelné automatické zasílání případů a notifikací
 • Možnost grafického zobrazení zón poškození ve výstupu záznamu o prohlídce

Výhody

 • Digitalizace a zefektivnění procesu prohlídky
 • Možnost automatického přenosu administrativních údajů z Back office systému pojišťovny do zápisu o poškození
 • Možnost rozhodnout na místě o totální škodě či nákladech na opravu
 • Eliminace chybovosti v procese

AudaExpress

AudaExpress

RCI

AudaExpress je modul pro jednoduchý a rychlý odhad nákladů na opravu malých škod na vozidlech určený pro call centra. Za pomoci souboru navádějících otázek provede pracovník call centra zadání rozsahu poškození pohledových dílů.

Řešení:

 • Výpočet orientační ceny opravy pro okamžitou likvidaci pojistných událostí pomocí souboru navádějících otázek po telefonu (skriptu), na základě kterých proběhne zadání poškození vozidla (pohledový díly) a následně výpočet nákladů na opravu podle pojišťovnou nastavených pravidel
 • Určeno pro operátory call center

Výhody:

 • Umožňuje rychlou likvidaci pojistných událostí na call centrech (procesní úspory, úspory na výplatách pojistných událostí rozpočtem)
 • Nevy����aduje technickou zdatnost uživatele
 • Konfigurovatelné řešení na úrovni zákazníka, umožňuje odevzdat případ do standardního procesu likvidace pojistných událostí v AudaPadWebu

Připravujeme

AudaHistory

his

Modul AudaHistory je integrován přímo do platformy AudaNet a je určen na zjišťování předcházejících částečných i totálních škod na vozidlech.

Řešení:

 • Po zadání VIN možnost dotazu na historii provedených výpočtů
 • Zobrazení základních údajů – datum, pojišťovna, číslo pojistné události, náklady na opravu

Výhody:

 • Denní aktualizace databáze výpočtů provedených na trhu (pojišťovny po vzájemném souhlasu výpočty sdílejí
 • Indikace možného pokusu o pojistný podvod
 • Odhalení předcházejících (nesouvisejících) poškození

 

AudaSMR

AudaSMR

AudaSMR

Modul na výpočet servisních prohlídkových nákladů a běžných mechanických prací

Řešení

 • Modul pracuje s informacemi výrobců vozidel v závislosti od zvoleného modelu a výbavy vozidla, poskytuje uživateli informace o množství provozních kapalin a popis pracovních úkonů
 • Při výpočtu nákladů servisních prohlídek může uživatel postupovat podle počtu najetých km a nebo dle délky provozu (dostupný i Longlife servis)
 • Rozsáhlá databáze evropských vozidel (přes 85%)

Výhody / Přínosy

 • Data a postupy výrobců v jedné databázi
 • Intuitivní systém s přehlednými výstupy
 • Přehledný „úkolovník“ u každé SMR kalkulace

AudaAudit

AudaAudit

Modul  AudaAudit  je určen na automatickou kontrolu dodržování nastavených pravidel v interním procesu LPU anebo v procesu LPU s externími partnery (servis, znalci…). Pravidlem pro kontrolu mohou být jakákoli data obsažená v kalkulaci nákladů na opravu (údaje o vozidle, výsledky kalkulace, náhradní díly, práce, podpůrné kódy), pracovní postupy, technologie oprav apod.

Řešení

 • Kontrola případů na základě definovaných pravidel Aktivace kontroly při komunikaci mezi partneryAudaAudit
 • Výsledek kontroly je vizuálně zobrazený (ikona, správa, report), možné řídit i workflow (vrácení odesílateli)
 • Kalkulace jsou kontrolovány automaticky na základě pravidel stanovených společností

 

Výhody:

 • Jednoduše přizpůsobitelné požadavkům zákazníka
 • Umožňuje soustředit se na výjimky a anomálie, které jsou přesměrovány na technika
 • Kontrola všech případů
 • Zaručuje, že všechna smluvní pravidla jsou splněna
 • Úspory v nákladech na proces a v pojistném plnění
 • Zlepšuje úroveň služeb
 • Dodržování obchodních dohod

AUTOonline

AUTOonline

FAQ – Nejčastější dotazy

Mezinárodní internetová aukce havarovaných a fleetových vozidel AUTOonline

Řešení:

 • Internetová platforma nabízející službu pro obchodníky s havarovanými vozidly, autoopravny, na niž pojišťovny umísťují nabídky na odkoupení poškozených vozidel, které z důvodu nehospodárnosti jejich opravy spadají do kategorie tzv. „totálních škod“.
 • Internetová platforma nabízející službu pro obchodníky s ojetými vozidly, autoopravny, na niž společnosti umísťují nabídky na odkoupení fleetových ojetých vozidel.
 • Po ukončení aukce pojišťovna vybírá vítěznou nabídku a odpovídající nabídnutou částku použije pro likvidaci pojistné události jako „cenu zbytků“. Vlastní realizace obchodu je potom věcí dohody mezi majitelem vraku vozidla a obchodníkem.

Výhody:

 

Pro kupující

auto v dlani

Pro prodejce

auto pred klavesnici


VOP AUTOonlineInformace právní povahyVšeobecné podmínkyOchrana dat