Audatex Systems, s.r.o. je dceřinou společností Audatexu Holding GmbH, který dnes patří společnosti Solera Inc.( San Diego, U.S.A.). Solera Inc. je významným poskytovatelem technologií ,služeb a konzultací v oblasti procesů zaměřených na likvidaci pojistných událostí na vozidlech v USA a je veřejne obchodovatelnou společností na burze NYSE. Centrála společnosti Audatex se nachází ve švýcarském Curychu. Prostřednictvím svých dceřiných společností a licenčních partnerů operuje dnes Audatex v nejvýznamnějších evropských zemích, v Jižní Africe, na Středním východě, v Japonsku, Brazílii a Mexiku. Tisíce zákazníků Audatexu oceňují jeho kvality: bezkonkurenční grafiku, logistiku oprav a rozsáhlou databázi.
Audatex je vedoucí firmou ve své oblasti v každé zemi, ve které vyvíjí své aktivity.

Myšlenka automatizovaného výpočtu nákladů na opravy vznikla počátkem šedesátých let minulého století v severoněmeckém městě Minden (Audatex = Autos, daten, expertisen). K celosvětovému rozšíření systému přispěla druhá největší záložní pojišťovna na světě Swiss Re (Schweizer Rückversicherung), Zürich, která
společnost Audatex vlastnila do roku 1998. Významnou kapitolu v historii firmy představuje období let 1998 až 2006 ,kdy se Audatex jako součást divize Claims Services Group společnosti ADP ( Automatic Data Processing Inc., New Jersey,U.S.A.), začal měnit na poskytovatele komplexních služeb pro podporu likvidace pojistných událostí na vozidlech.

Audatex Systems s.r.o. je vedoucí společností v oblasti kalkulací nákladů na opravy havarovaných vozidel v České republice. Naše data a programy využívají tisíce pracovníků pojišťoven, autoopraven, znalců i dalších odborníků z automobilové branže. Své aktivity na českém trhu firma vyvíj�� od roku 1994 (Audatex Praha, a.s.).

Firma se soustřeďuje na oblast automatizovaných výpočtů nákladů na opravy a managementu škod na
vozidlech (Audatex Česká republika, a.s.). Je stoprocentní dceřinou společností Audatex Holding GmbH
se sídlem v Curychu.

Společnost Audatex dnes působí ve více než 50 krajinách světa a je součástí skupiny Solera Holdings Inc.
se sídlem v San Diegu v Kalifornii.

Audatex má ambice stát se vedoucí světovou firmou nejen v oblasti automatizovaných výpočtů náklad��
na opravy, ale i předním dodavatelem komplexního řešení celého procesu likvidace škod na vozidlech.
Naši zákazníci, především pojišťovny, opravny a znalci, profitují z mnoha předností našich systémů.

Mezi ty nejvýznamnější patří:

1) přesný a transparentní výpočet nákladů na opravu
2) nízké náklady na proces likvidace
3) zkrácení procesu likvidace

Společnost Audatex dnes působí ve více než 60 krajinách světa a je součástí skupiny Solera Holdings Inc.
se sídlem v San Diegu v Kalifornii.

Mezi naše nejvýznamnější zákazníky patří:

 • Allianz pojišťovna, a.s.
 • Česká kancelář pojistitelů
 • Česká pojišťovna, a.s
 • Česká podnikatelská pojišťovna, a.s
 • ČSOB pojišťovna, a.s.
 • Generali pojišťovna, a.s.
 • Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.
 • Kooperativa, pojišťovna, a.s.
 • Pojišťovna Slavia, a.s.
 • Policie ČR
 • Porsche Inter Auto CZ, s.r.o.
 • První česká servisní pojišťovna, a.s.
 • Uniqa pojišťovna, a.s.
 • ÚSMD a.s. / Dekra International GmbH