ZpětCertifikační program Audatex

Proč nový certifikační program?

Z reakcí našich uživatelů a partnerů vyplynula potřeba nabídnout Vám – našim uživatelům systémů Audatex – dlouhodobý vzdělávací program.

Připravená koncepce respektuje a navazuje na dosavadní kladné zkušenosti v oblasti přípravy uživatelů našich systémů. Zaměřuje se jak na školení, tak i následné prověření znalostí prostřednictvím certifikačních zkoušek.

LEVEL 1:

CZAX-111 Ovládání-kalkulačního-programu-AudaPad.pdf 

CZAX-112 Pokročilé funkce ovládání programu AudaPad 

CZAX-CA Certifikační zkouška třídy A

(pro více info klikněte na název)

První úrovní je školení „Ovládání kalkulačního programu AudaPad“. Po jeho absolvování je pro prohloubení znalostí a získání dovedností pro komplikovanější případy určeno školení „Pokročilé funkce ovládání systému AudaPad“. Jeho absolvováním získáváte možnost prověřit svoje vědomosti a dovednosti prostřednictvím certifikační zkoušky.

Školení „Pokročilé funkce ovládání systému AudaPad“ je určeno pro všechny absolventy školení „Ovládání kalkulačního programu AudaPad“ a též pro uživatele, kteří absolvovali u nás základní školení v minulosti. Na certifikační zkoušku se mohou přihlásit jen uživatelé, kteří absolvovali školení „Pokročilé funkce ovládání systému AudaPad“.

Co Vám nový Certifikační program přináší?

  • Dosažení a zvyšování kvalifikace
  • Rozvíjení dovedností v neustále se dynamicky měnícím oboru
  • Zefektivnění práce
  • Získání certifikátu v oblasti kalkulací nákladů na opravu ze standardů v programu AudaPad
  • Získávání vědomostí o opravárenských technologiích a nových trendech v opravárenství
  • Získávání zpětné vazby o úrovni vědomostí a dovedností uživatelů systému AudaPad
  • Motivační program vzdělávání pro zaměstnance
  • Získávání předpokladů a kvalifikačních doporučení pro spolupráci s externími partnery (např. pojišťovnami…)
  • Pravidelné prověřování znalostí a udržování a rozšiřování vzdělanostního stupně
  • Každý certifikovaný uživatel získá označení o dosaženém stupni zapsané do hlavičky své licence