ZpětAZT doplňující informace

Vážení zákazníci,

V návaznosti na naši poslední komunikaci ohledně přechodu na metodiku lakování AZT v našich systémech si Vám dovolujeme podat další informace.

Na našich webových stránkách si již nyní můžete stáhnout manuál pro používání metodiky AZT. Tento manuál budeme ještě doplňovat o některé konkrétní oblasti, které dle zpětné vazby z prvního školení zasluhují detailnější popis či pevnější metodické vedení. Na stránkách rovněž naleznete další termíny školení metodiky AZT, kterého Vám doporučujeme se zúčastnit vzhledem k vyšší náročnosti nové metodiky.

Zřejmě nejčastější dotaz se týká možných finančních dopadů při změně metodiky z PK45 na AZT. Jedním z cenotvorných faktorů je samozřejmě jednotková cena lakovacího materiálu. Stejně jako původní metodika PK45 i metodika AZT poskytuje v indexu 100% pouze průměrnou hodnotu napříč cenovým košem, do kterého vstupuje nově širší spektrum dodavatelů lakovacích materiálů a příslušenství. Pro snadnější srovnání jsme na žádost účastníků pracovní skupiny Lakování při Technické radě získali od AZT indikativní index, který odpovídá použití shodných dodavatelů laků jako v původní metodice a tento je v hodnotě 117% (interně jej nazýváme „AZT-TOP“, protože zahrnuje čtyři hlavní dodavatele s největším podílem na trhu). Jelikož se ale jedná o rozdílnou metodiku s mnoha novými funkcemi a podává přesnější výpočet práce díky fyzickým měřením skutečného času a spotřeby materiálu, doporučujeme Vám si provést po proškolení přepočty na vlastních případech. Je více než pravděpodobné, že v souvislosti s přechodem se změní i komerční dohody mezi servisy a pojišťovnami a to v oblasti výše uznávaného indexu pro AZT. Ačkoli takové dohody jsou zcela mimo půobnost Audatexu, cheme Vás ujistit, že udělám vše možné pro to, abychom transparentností, odborností a zkušenostmi z ostatních zemí přispěli k dosažení všeobecné oborové dohody.

Naším společným cílem zůstává zajištění plynulého a hladkého přechodu na metodiku AZT a to k datu 1.9.2014. Toto datum jsme avizovali původně jako záložní, ale vzhledem k rozsahu dotazů a provádění přesných srovnávacích analýz bez možnosti jejich automatizace upouštíme od původního termínu přechodu k 1.7.2014.

S pozdravem,

Audatex