ZpětAktualizace 05/2014

Vážení zákazníci,

 

dnem 21.5.2014 budete mít k dispozici další aktualizaci programu AudaPad 5/2014, na které jsme pro Vás připravili data pro 7 nových modelů, 31 modelů bylo zároveň aktualizováno.

 

Informace týkající se metodiky lakování v systému AudaPad:

 

Metodika pro výpočet nákladů na lakování používaná v systému AudaPad pod názvem PK45 došla ke konci své technologické životnosti.

 

Vzhledem k tomu, že existuje sofistikované a již ve většině evropských zemí úspěšně zavedené řešení generující reálné a objektivní výsledky – metodika AZT, jež splňuje nároky dnešní doby z pohledu podpory nejnovějších materiálů a technologií používaných v opravárenství, rozhodl se Audatex využít globální spolupráci s nezávislou expertní společností (AZT Automotive GmbH Allianz Zentrum für Technik  se sídlem v Ismaningu v Německu) vytvářející tuto metodiku a plně tak nahradit původní metodiku PK45 ve všech svých produktech.

 

Abychom eliminovali možné dopady v co největší míře, zabýváme se tímto tématem již více než rok a půl. Téma bylo diskutované a prezentované na Technické radě Audatexu, která je složena z Vás, našich zákazníků, přičemž jsou zde zastoupeny všechny složky trhu (autorizované i neautorizované autoservisy, pojišťovny, importéři vozidel i dodavatelé lakovacího materiálu).

 

Termín nahrazení metodiky PK45 metodikou AZT je 1. 7. 2014.

 

Co Vám nová metodika AZT přinese:

  • Větší transparentnost – jednotný přístup pro všechny značky a jednotná pravidla pro stanovení počtu ČJ
  • Reálnější výstupy – důvěryhodné a v praxi ověřené výsledky výpočtu spotřeby materiálu a času lakování
  • Konzistentní výsledky – stejný výsledek výpočtu lakování stejného dílu od různých značek při shodných vstupech

 

V souvislosti s přechodem si Vás dovolujeme informovat o následujících krocích:

Audatex připraví návod na používání metodiky AZT a začátkem června jej rozešle všem uživatelům systému AudaPad. Ve stejný okamžik  naleznete na internetových stránkách  Audatexu informaci o vypsaných termínech školení, které pro Vás budou připraveny.

Metodika AZT nahradí v plném rozsahu metodiku PK45 v avizovaném termínu a metodika PK45 bude stažena ze systému AudaPad.

 

Pro případ, že postup přeškolování nebude na novou metodiku dostatečně rychlý, záložním termínem přechodu je 1.9.2014.

 

Věříme, že Vám všechny naše plánované kroky pomohou k bezproblémovému a plynulému přechodu na metodiku lakování AZT.