Zpět4. zasedání Technické rady

12. května 2014 proběhlo v pražském hotelu Courtyard by Marriott čtvrté zasedání Technické rady Audatex. Hlavním tématem tohoto setkání byla nová metodika lakování AZT, dále upgrade stávající  platformy Audanet, představení tzv. „Importér konceptu“ a informací o novém systému školení.

 Metodika AZT

Metodika pro výpočet nákladů na lakování používaná v systému AudaPad pod názvem PK45 došla ke konci své technologické životnosti. Proto se Audatex rozhodl tuto metodiku nahradit novějším sofistikovaným řešením, které generuje reálné a objektivní výsledky – metodikou AZT. Jedná se o řešení úspěšně zavedené ve většině evropských států.

Mezi hlavní přínosy této metodiky patří:

  • větší transparentnost – jednotný přístup pro všechny značky a jednotná pravidla pro stanovení počtu časových jednotek
  • reálnější výstupy – důvěryhodné a v praxi ověřené výsledky výpočtu spotřeby materiálu a času lakování
  • konzistentní výsledky – stejný výsledek výpočtu lakování stejného dílu od různých značek při shodných vstupech

Termín nahrazení metodiky PK45 novou metodikou AZT je stanoven na 1.7.2014. Audatex se zavázal vypsat řadu školení zabývajících se touto metodikou a rozeslat technické manuály s dostatečným předstihem. Pokud by se vyskytly komplikace, které by způsobily nemožnost dodržení původního termínu spuštění, je stanoven náhradní termín 1.9.2014.

Plánovaný upgrade stávající platformy Audanet

 Audatex připravuje novou generaci platformy pro nové produkty na českém a slovenském trhu. Cílem této aktivity je zjednodušení používání našich programů, nově již nebude nutné instalovat Javu, programy naběhnou během několika vteřin na jakémkoliv zařízení včetně mobilních telefonů a tabletů. Hlavní výhodou nové platformy AudaNEXT je zrychlení procesu provedení výpočtu díky šablonám, prediktivnímu textu a mnoha dalším funkcionalitám urychlujících práci s programem.

V létě proběhne testování a první produktivní verze bude spuštěna v září tohoto roku. Kompletní migrace bude probíhat od září do prosince 2014. Nyní Audatex sestavuje pracovní skupinu 10 lidí, kterým bude poskytnuta beta verze platformy k otestování.

Představení „Importér konceptu“

 Do roku 2012 přistupoval Audatex k jednotlivým skupinám zákazníků  (pojišťovny, servisy, znalci, leasingové společnosti) odděleně. Trh se ale vyvíjí směrem k zefektivňování komunikace a spolupráce mezi partnery. Proto Audatex ve spolupráci s importéry přišel na trh s novým balíčkem služeb, který je určený pro celou servisní síť daného importéra. Jedná se o 100% pokrytí kompletní sítě dané značky službami Audatex zefektivňující komunikaci a spolupráci mezi importéry, jejich servisy a pojišťovnami. Balíček zahrnuje služby Audapad+ včetně AudaOptima, AudaSMR, AudaFlow, AudaBridge, AudaMobile a AudaVIN.

Hlavní výhody „Importér konceptu“:

  • úspora v průměrné ceně služeb Audatex na dealera
  • 7 služeb namísto 2 za nižší cenu při neomezeném počtu kalkulací
  • propojení s DMS systémy servisů
  • přímé propojení systémů s pojišťovnami
  • po dohodě s pojišťovnami jednotné podmínky pro celou síť importéra
  • je vytvářena pouze jedna kalkulace, do které jednotlivé zúčastněné strany vstupují

Nový systém školení

Audatex připravuje nový koncept vzdělávání, který bude navazovat na současně používaný systém. Tento koncept je reakcí na změny technologií či postupů v daném oboru. Audatex proto nyní intenzivně pracuje na sestavení komplexního vzdělávacího programu, který bude reagovat na tyto nově vzniklé potřeby. Školení by mělo mít více úrovní s ohledem na nová řešení a produkty.  Novinkou bude školení v terénu zaměřené například na lakování a protikorozní ochranu. Zařazeno bude pravděpodobně i školení na téma kontroly a kontrolního mechanismu. Celá koncepce bude představena v září tohoto roku.

Termín konaní další technické rady byl stanoven na říjen 2014.